Brugervenlige websites
udviklet til kommuner
10 Fodbolddrenge IMG 4359 1200Px

Hvorfor Publify

 • Af kommuner, for kommuner

  Publify-softwaren udvikles i tæt samarbejde med kunderne – danske kommuner – som via et organiseret fællesskab sikrer, at platformen bedst muligt understøtter kommunernes forretningsmæssige behov.

 • Abonnementsløsning

  Publify drives efter et Software as a Service-princip til en fast pris. Hver kommune betaler ét fast beløb, som dækker alle omkostninger til drift og vedligeholdelse. Dette sikrer økonomisk budgetsikkerhed samtidigt med at nyttige og lovpligtige funktioner udvikles og integreres uden ekstraomkostninger.

 • Webtilgængelighed

  Publify tilbyder accessibility by design og sikrer, at jeres kommunale webløsning favner alle borgere i jeres kommune. Kodestandarder i Publify er udviklet på baggrund af WAI Aria foreskrifter og bliver løbende opdateret, således alle Publify løsninger som standard er ajour med de lovmæssige krav efter de senest gældende WCAG-standarder.

 • Brugervenlig for webredaktører

  Publify er udviklet på det brugervenlige CMS, Umbraco. Systemet tilbyder en intuitiv brugergrænseflade og en lang række avancerede funktioner og værktøjer, der på fornyende vis faciliterer enkel indholdsoptimering, tilgængelighed og overblik. Derudover er den brugervenlige administration overskuelig og let at arbejde i - også den utrænede webredaktør.

  • Byskilt
  • Design Uden Navn (4) (2)
  • Design Uden Navn (3) (1)
  • Design Uden Navn (5)

FAQ

Sammen med jer identificerer vi en række skabeloner, der gør det nemt for redaktørerne at oprette sites og sider med et konsistent design og layout. I UX-fasen afklarer vi, hvilke elementer, de enkelte sider bør indeholde. Når vi implementerer sidetyper og skabeloner, arbejder vi med Umbracos gridelementer, der tillader høj grad af fleksibilitet i forhold til placering samt til- og fravalg af elementer på forside og indholdsside. Således opnår I høj grad af fleksibilitet. Eksempelvis kan hovedsitet have slider og genvejsbokse, mens et subsite kan anvende de samme elementer, men i anden rækkefølge, eller et subsite skal måske kun bygges op med indholdsbokse på forsiden. Genbrug af elementer bevarer sammenhængen mellem jeres hovedsite og subsites samtidig med, at de enkelte subsites får deres eget unikke udtryk.

Med gennemsnitlig over 60% besøgende fra mobile enheder implementerer vi altid vores løsninger, så de er responsive og optimerede til gængse smartphones og tablets.

Det er muligt at trække fra jeres AD for løbende opdatering af medarbejdere. Både ved udstilling af medarbejderes kontaktoplysninger på sitet og ved håndtering af medarbejdere som redaktører på jeres sites bygget i Publify. I forhold til brugernes eventuelle indtastninger af persondata på sitet har vi udviklet et GDPR modul, der hurtig kan fremsøge en brugers data, hvis indtastet på løsningen ved for eksempel tilmelding til abonnementsservice eller i formular. Dertil har vi et workflow for alle formularer, som kan bestemme, at en Entry (indtastning i Formular) slettes efter x antal dage. Redaktøren vil kunne overstyre dette workflow ved for eksempel at rette slette-perioden for specifikke formularer. Vi har desuden gjort det muligt at markere et formularfelt som muligt følsomt, således at formularen hurtigt kan fremsøges via Publify Dashboard.

Udviklingsfællesskabet er demokratisk. Det vil sige at alle kommuner har et lige antal stemmer i udvælgelsen af emner til nyudvikling. I Udviklingsfællesskabet er der årligt øremærket 20.000 DKK pr. kommune til nyudvikling og ny funktionalitet.

I Publifys back office findes en række indbyggede værktøjer, der vejleder og støtter redaktøren i oprettelse af tilgængeligt indhold. Hjælpeværktøjerne spænder fra lavpraktiske røde markeringer af overskriftelementet, for at minde redaktøren om at tilsikre H1, til de mere avancerede hjælpetekster i Indholdsfeltet, der tilpasses, efterhånden som redaktøren tilføjer indhold. Der vil eksempelvis først ved tilføjelse af link i indholdet fremkomme tekst 'Alle dine links bør have en alt tekst', som forsvinder igen, når anbefalingen er imødekommet.

Det er i Publify muligt at oprette og administrere et ubegrænset antal subsites og kampagnesites ud over hovedsitet, der alle administreres i det samme back office. Det er op til jer selv hvilke brugergrupper, der skal have ret til at oprette og bearbejde disse sites. Subsites og kampagnesites i vores løsninger er som udgangspunkt kloner af hovedsitet med præcis de samme tekniske muligheder. Hvis der ønskes andet design og funktionalitet på kampagnesites eller subsitesniveau, udvikles dette efter nærmere dialog om behov.

Publify har mulighed for integration til flere nyhedsbrevsløsninger, men vi tilbyder også Nyhedsbrevmodul, som er bygget i Publify og styres via CMS'ets back office. Publify Nyhedsbrevet gør det muligt for brugeren at abonnere på siteniveau og på kategorier baseret på tagging af indholdet på sitet. Kategorierne oprettes centralt i løsningen og vises automatisk på siden til Tilmeldelse af nyhedsmail.

I valg af leverandør til nyt CMS-system til Vordingborg Kommune har vi lagt vægt på, at systemet er tidssvarende, brugervenligt og intuitivt. Vi prioriterer en professionel og fleksibel leverandør, som lytter til kundernes behov og inviterer dem med i en løbende udvikling af systemet. Endelig har det været en afgørende faktor, at prisen på Krusos løsning er konkurrencedygtig og gennemskuelig.

Heidi Persson, Udviklingskonsulent, Vordingborg Kommune