Fællesskab for kommunal web og digitalisering

Publify kundefællesskabet giver mulighed for at deles om udviklingen af kommunens web og digitalisering samt udveksle viden, praktiske erfaringer og gode ideer med andre Publify-kommuner.

Mød de øvrige Publify-kommuner

Som Publify-kunde skal din kommune gerne have det maksimale ud af jeres investering. Derfor har vi etableret et kundefællesskab, hvor vores Publify-kunder mødes for at drøfte ideer til ny funktionalitet i Publify webløsningen, som eventuelt kan udvikles i fællesskab på tværs af Publify-kommunerne.

På møderne udveksler vi også praktiske erfaringer og viden om Publify webløsningen, webkommunikation og kommunal digitalisering generelt. Møderne foregår både online og fysisk hos Publify-kommunerne på skift.

Desuden får du som Publify-kunde adgang til et onlineunivers, så du kan dele erfaringer og drøfte udvikling med de øvrige Publify-kunder 24/7. Hér kan du også hente brugermanualer samt viden om udvikling og drift af Publify-platformen.

Deltagelse i kundefælleskabet er frivilligt, og et tilkøb til Publify webløsningen.

Design Uden Navn (1)

Vejen til bedre og billigere digitalisering

Publify kundefællesskabet matcher tendensen på det kommunale marked, hvor det er god praksis inden for stort set al software enten at indgå i “indkøbsfællesskaber” eller stræbe efter at anvende standarder, som er udviklet specifikt til kommuner, og på den måde stå sammen om digitalisering – enten direkte eller indirekte.

Ved at stå sammen med andre kommuner i Publify kundefællesskabet bliver din kommunes digitalisering både billigere og bedre. Og når I arbejder sammen om at definere og investere i kvalitetsløsninger på webområdet, synkroniserer I jer ikke bare med konventionerne for god offentlig service på nettet, I er med til at skabe dem.