Kundefælleskab

I Publifys kundefællesskab kan din organisation hente viden, praktiske erfaringer og gode ideer samt deles om udviklingen af jeres hjemmeside med andre Publify-kunder.

Mød de øvrige Publify-kunder

Din organisation skal gerne have det maksimale ud af jeres investering i Publify. Derfor har vi etableret et fællesskab for vores Publify-kunder.

Kundefællesskabet mødes blandt andet til ERFA-møder, hvor vi udveksler praktiske erfaringer og viden om Publify-platformen, om webkommunikation og om offentlig digitalisering generelt.

På ERFA-møderne drøfter vi også ideer til ny funktionalitet i Publify-platformen, som eventuelt kan udvikles i fællesskab mellem to eller flere Publify-kunder. Og vi drøfter videreudvikling af eksisterende moduler og funktioner.

Desuden ser vi på tredjepart værktøjer, der kan hjælpe med at løfte den digitale kommunikation og service. Og vi inviterer eksterne eksperter med til ERFA-møderne for at berige os med nye og spændende input.

ERFA-møderne foregår både online og fysisk hos Publify-kunderne på skift.

Vi stiller et onlineunivers til rådighed for kundefællesskabet, hvor din organsiation kan dele erfaringer og drøfte udvikling med de øvrige Publify-kunder 24/7. Hér kan du også hente brugermanualer samt viden om udvikling og drift af Publify-platformen.

Design Uden Navn (1)