10 tiltag der reducerer miljøbelastningen fra det offentliges hjemmesider

Internettet er en stor energisluger, og den massive mængde data, der overføres hver eneste dag, når vi bruger internettet, har en betydelig klimapåvirkning. Det gælder ikke mindst, når borgere og virksomheder finder information eller betjener sig selv via den offentlige sektors hjemmesider. Her er 10 tiltag, som mindsker miljøbelastningen fra et website.

1. Kommuniker med tekst  

Tekst er den letteste og derfor klimamæssigt den billigste måde at kommunikere på, når organisationen kommunikerer via et website. På 1 kilobyte (kB) kan du skrive 1000 tegn. Et billede på 50kB svarer til en tekst på 20 A4-sider. Hvis I vil kommunikere klimavenligt, handler det altså om at fokusere på tekst.

2. Benyt klimavenlige illustrationer

Helt overordnet bør billeder bruges med omhu, hvis målet er et klimavenligt website. Men billeder kan godt gøres mere klimavenlige. Ved at benytte nye billedformater som webp og Avif kan et billede nøjes med at fylde 25% i forhold til det gængse jpg-format.

Tænk også over, at billeder med mange detaljer fylder mere end billeder med få detaljer. Og at billeder med mindre kontrast fylder mindre end billeder med stor kontrast. I kan med fordel benytte billeder i sort/hvid eller duotone, da de fylder mindre.

Mange brugere læser ikke en webside til bunden. Derfor giver det god mening først at hente billeder fra serveren, når de kommer ind på brugerens skærm (lazy loading). På den måde spares der mange kB.

Video står alene for over 80% af al trafik på internettet. Hvis I ønsker at gøre noget godt for klimaet, så lad være med at benytte video på jeres website.

3. Undlad brug af Iframes

Der findes mange forskellige services, som kan indsættes på en side via iframes. Det kan for eksempel være video og kortvisninger. Nogle iframes er meget uskyldige og bruger ikke mange kB, men andre er meget tunge. Video og kortvisninger forbruger rigtig mange kB. Du har derfor bedre kontrol over, hvor mange kB brugeren skal overføre, for at se dit website, hvis du undlader eller begrænser brugen af iframes.

4. Hold sideantallet nede

Hver gang en hjemmeside indlæses, forbruges serverressourcer, hvilket igen kræver energi. Den energi kommer ofte fra fossile brændstoffer. Ved at have færre sider, der skal indlæses, kan mængden af energi, der skal bruges for at drive organisationen website, nedbringes, hvilket bidrager til mindre miljøbelastning.

5. Vær varsom med javascripts

Javascripts gør siderne levende på mange måder. Det er for eksempel med til at åbne menuer på en lækker måde, og det kan hente indhold ind på en del af siden, når brugeren har klikket et andet sted.

Men mange javascripts bygger på frameworks, der fylder meget. Ofte fylder sådan et frameworks 2MB selvom websitet kun benytter en brøkdel af den kode, der overføres. Hvis der skal indsættes javascript på siden, bør det ikke benytte store frameworks. Skriv i stedet javascript, der passer præcis til formålet.

Det andet problem med javascripts er, at de kan hente og sende rigtig mange kB, uden at brugeren kan se det. En lille stump javascript kan benytte kode fra andre websites, og hente mange megabyte trafik. Et eksempel er statistikopsamling fra Google og eventtracking via Google Tag Manager. Her står javascripts og overvåger brugerens handlinger og sender konstant små beskeder tilbage til Google. Det skaber utrolig meget trafik og trækker ekstra ressourcer på brugerens PC/device.

6. Brug de nyeste HTML standarder

HTML standarderne bliver løbende forbedret og der er i dag standarder, som løser udfordringer, som var nødvendige at benytte javascript til tidligere. Derfor kan det være en god ide at omkode ældre websites, så de benytter de nye HTML standarder og derfor benytter mindre javascript til at vise siden.

7. Sæt caching op på siderne

I stedet for at skabe den samme side, hver gang en bruger besøger den, kan udviklerne sætte caching op af enten hele siden eller dele af siden. På den måde sparer serveren ressourcer til at skabe siden igen. Caching kan indstilles til at udløbe efter et bestemt tidspunkt. Nogle sider kan være cachet i flere uger, mens andre dele af en side kræver, at cachen kun gemmes i få minutter.

Websites, der aldrig ændrer sig, kan med fordel laves som statiske filer, så serveren ikke skal bruge et kodesprog og database for at sende hjemmesiden til brugeren.

8. Anvend DNS caching

Der findes løsninger som Cloudflare, der tilbyder DNS caching. Første gang en bruger forespørger på en sides IP-adresse gemmer Cloudflare en kopi af siden. Næste gang en anden bruger forespørger på den samme side, sender Cloudflare siden tilbage i stedet for at sende IP-adressen på siden. Det betyder, at trafikken ikke engang når serveren, og derved spares der mange ressourcer på serveren.

9. Kig på serverscripts

Nogle websites har serverscripts/programmer, der kører på bestemte tidspunkter. Det kan være en service, der tjekker for døde links, eller udsender nyhedsbreve på bestemte tidspunkter. Den type serverscripts kan bruge mange ressourcer på at kontrollere websitet.

Nogle scripts er måske ikke vigtige, og kan helt stoppes. Andre scripts kan ændres, så de ikke kører nær så tit. Det er derfor vigtigt at kigge på disse scripts for at minimere ressourceforbruget. Og måske kan scriptsene ændres, så de først aktiveres, når der rent faktisk er behov for dem, i stedet for at køre hver 5. minut. At ændre et script til at reagere på en handling i stedet for at køre hvert 5. minut kan spare masser af ressourcer.

10. Vælg grøn hosting

Grøn hosting bruger vedvarende energikilder som sol- og vindenergi samt andre miljøvenlige teknologier til at drive servere. Ved at vælge grøn hosting til organisationens website reducerer I jeres miljømæssige fodaftryk samtidig med, at I viser vejen for andre organisationer og virksomheder.