Udviklingsfællesskab

For at kommunerne kan få mest ud af Publify, har vi etableret et udviklingsfællesskab, som kort sagt går ud på at deles om drifts- og udviklingsomkostninger, produktejerskabet samt praktiske erfaringer og gode ideer.

Sammen om digitalisering

For at kommunerne kan få maksimalt ud af deres respektive investering på webområdet, har vi etableret Publify-udviklingsfællesskabet, som kort sagt går ud på at deles om produktejerskabet, drifts- og udviklingsomkostninger samt praktiske erfaringer og gode ideer. 

Dette matcher tendensen på det kommunale marked, hvor det er god praksis inden for stort set alle softwares, enten at indgå i “indkøbsfællesskaber” eller efterstræbe at anvende standarder, som er udviklet specifikt til kommuner, og på den måde – enten direkte eller indirekte – stå sammen om digitalisering.

Helt enkelt er fordelene meget tydelige: Digitaliseringen bliver både billigere og bedre, hvilket imødekommer både kommunernes budgetbegrænsninger og borgernes behov, fordi den velfungerende digitale service som regel baserer sig på veletablerede konventioner for brugeroplevelsen. 

Ved at arbejde sammen om at definere og investere i kvalitetsløsninger på webområdet synkroniserer Publify-medlemskommunerne sig ikke bare med konventionerne for god offentlig service på nettet. De er med til at skabe dem. 

Havn Hoppeborg Kronborg

Udviklingsfællesskabet

 • Udviklingsfællesskab

  Publify-udviklingsfællesskabet drives ud fra en demokratisk grundtanke om, at ingen enkeltstående kommune har fordel i at stå alene om udvikling af borgerrettede digitale services. Dette er ensbetydende med, at vi i samhørighed nyudvikler softwaren og alle medlemmer deles lige om drifts- og udviklingsomkostninger. Fællesskabet er med til at definere og investere i standardløsninger, som er fælles for kommunale hjemmesider, men også at udtænke unikke og innovative muligheder for den offentlige service på nettet.

 • Medejerskab

  Publify-softwaren er ikke blot udviklet til, men i lige så høj grad også af kommunerne. Som en del af Publify-fællesskabet har man et ligeværdigt medejerskab og medfølgende stemmeret for strategiske mål, initiativspor og den fælles drifts- og udviklingspulje for Publify.

 • Fællespuljen

  I Publify løfter i flok, og jo større flok, jo mere kan vi løfte. Hver kommune, der er under Publifys abonnementsordning, har del i den samlede sum, der er afsat til nyudvikling, som vokser relativt som antallet af kommuner øges. Fællespuljen har fastlagt 12% til garanteret nyudvikling og 88% bruges på opgraderinger, optimeringer, support mm.

 • Produktejergruppe

  Som en del af Publify-fællesskabet får man mulighed for at dele sine tanker og erfaringer om den daglige brug af Publify med de andre medlemmer. Vi tror på at vi kan skabe bedre borgeroplevelser, hvis vi deler ud af vores erfaringer og løsninger som vi er sammen om at skabe gennem Publify.

  • Udviklingsfællesskab
  • Medejerskab
  • Fællespulje
  • Produktejergruppe

Publify produktejer-gruppen

Publify-softwaren er derfor ikke blot udviklet til, men i lige så høj grad også af kommunerne. Som en del af fællesskabet har man et ligeværdigt medejerskab og medfølgende stemmeret for strategiske mål, initiativspor og den fælles drifts- og udviklingspulje for Publify. Gruppen mødes hver måned online i to timer og desuden to gange årligt fysisk på heldagsmøde, hvor fokus er på to centrale områder: 

Deling af viden med henblik på at arbejde langsigtet, smartere og mere økonomisk med digitalisering. 

Product ownership og ultimativ beslutningsmyndighed på de strategiske mål, initiativspor og den fælles drifts- og udviklingspulje for Publify. 

Det er helt op til jer selv i hvilket omfang i ønsker at deltage og være aktive i produktejer-gruppen.  

Design Uden Navn (1)