Publify software

Publify er en CMS-software af og for danske kommuner, udviket siden 2013. Softwaren er en suite af mere end 60 specialudviklede CMS-moduler, der løser de kommunespecifikke behov, der oftest gør sig gældende.

 • Slutbruger
 • Brugeroplevelse
 • Publify moduler
 • Umbraco CMS
 • Hosting
 • Slutbrugergrænsefladen

  I Publify er slutbrugergrænsefladen 100% kostumiserbar, med mulighed for unikke koncepter for grafisk/visuel kommunikation. Den enkelte kommune kan således sikre, at kommunens identitet og unikke, visuelle udtryk er afspejlet på hele hjemmesiden.

  I UI-designfasen sikrer Kruso, at alle styling-parametre, som farvekontrast, fontvalg og struktur, mv. lever op til alle webtilgængelighedskriterierne.

 • Brugeroplevelse

  Alle moduler og skabeloner i Publify kommer som standard med et brugeroplevelseslag, som følger praktikker for god usability i toneangivende softwares og borgerrettede digitale servicekoncepter. Disse koncepter brugertestes og raffineres løbende i regi af både fælles og individuelle projekter.

 • Publify CMS moduler

  Publify består af mere end 60 specialudviklede CMS moduler, som er skræddersyet til kommunale hjemmesider. Modulerne udvikles i samarbejde med kommunerne selv, som sætter krav, sparrer og bidrager til sikring af såvel funktionel som og konceptuel/designmæssig kvalitet af løsningerne.

 • Umbraco CMS

  Publify er udviklet i CMS-systemet Umbraco, som har specialiseret sig i at højne brugervenligheden for redaktører. Med Umbraco får kommunen en meget fleksibel teknologi med en stor værktøjskasse til at udvikle de funktioner, som den enkelte kommune har behov for. Samtidig er det et CMS, hvor det er nemt at tilpasse, opsætte og ændre design, så kommunen kan skabe og opretholde sin unikke visuelle identitet.

 • Microsoft Azure Hosting

  Vælges hosting kan Publify tilbydes som en Software as a Service (SaaS). SaaS gør, at kommunen har absolut minimum behov for at have kompetencer eller ressourcer til håndtering af hosting eller software, og kan således fokusere på at skabe godt indhold på hjemmesiden, så borgerne får den bedste betjening.

 • Softwarens opbygning

  Publify-softwaren indeholder mere end 60 specialudviklede ekstraværktøjer, der løser en lang række kommunespecifikke behov, som er vigtige for brugeroplevelsen på en kommunal hjemmeside. Disse ekstraværktøjer omfatter blandt andet tilgængelighed, GDPR, administration, integrationer og sikkerhed.

   

  Klik på figuren for at læse mere om softwarens forskellige lag.

  • Individuelt design

   Ikke to kommuner er ens, når det kommer til behovet for individuelt visuelt udtryk og branding. Derfor tilbyder platformen fuld designmæssig frihed i slutbrugergrænsefladen på alle hjemmesidens moduler. Løsningerne ændrer sig ikke teknisk eller funktionelt, men håndteres centralt og opdateres samtidigt og mere effektivt.

  • Gennemgående identitet

   Publify er udviklet med fokus på bedst mulig understøttelse af kommunernes behov for digital understøttelse af driften, men også for fleksibilitet og individuelt tilpassede løsninger til branding og positionering af den enkelte kommunale hjemmesideplatform, så kommunen ses på alle sites og sider i løsningen som et vandmærke.

  • Brugertest

   I regi af Publify-udviklingsfællesskabet samt i forbindelse med nye anlægsprojekter samles løbende erfaringer og viden fra usability tests med borgere i en backlog, som bruges til at validere og raffinere de UX-koncepter, som løbende bliver indarbejdet i Publify. Således vokser erfaringsbanken (og valideringsgrundlaget) kontinuerligt.

  • Best practise

   I den løbende udvikling af Publify anvendes konventioner aktivt. Med konventioner menes anerkendte ”regler”, der udstikker retning for, hvordan man bedst og økonomisk fornuftigt skaber det bedste website til formålet. Konventionerne bygger på den viden, udviklingsfællesskabets kommuner har om sine borgere og deres brugeradfærd, sammen med Krusos erfaringer for best practises og anvendelse af teknologier på public service-området. Dette tilsammen danner nogle brugbare konventioner at basere løsningsdesignet på. Vi forsøger altså ikke at genopfinde allerede etablerede sandheder.

  • Kommunespecifikke UX-detailløsninger

   Via UX-designfasen i et anlægsprojekt identificeres, modelleres og skitseres/specificeres detailløsninger for den nye hjemmesides brugeroplevelse.

  • Redaktørmoduler

   Publify gør det nemt for redaktører at få overblik over egne sider og at hjælpe hinanden i hverdagen. Regelmæssig opdatering af sider sikres med muligheden for at sende påmindelser om opdatering af de enkelte sider. Derudover er det let at overdrage en redaktørs sider til andre redaktører.

  • Dashboard

   I Publify Dashboardet i back office får redaktøren hurtigt overblik over status på egne sider og indsatsområder. Her vises de sider, den indloggede redaktør sidst har redigeret, og der vises besøgs-statistik på sitet. Som administrator-bruger har man overblik over status på hele sitet for indholds-governance.

  • Sikkerhed og opgraderinger

   Publify er i kraft af sit udspring i et udviklingsfællesskab i konstant udvikling. Derfor tilføjes der løbende nye funktioner og opgraderinger til løsningen. Her er bl.a. integreret en række løsninger, der er rettet mod Persondataforordningen, som gør det muligt at fremfinde og slette persondata. Derudover sikrer løsningerne, at man kan dokumentere, at der findes værktøjer til at slette brugeres e-mails mv. Sidst giver Publify også adgang til brugerstyring med bl.a. roller via Active Directory og Single Sign On.

  • Integrationer

   Publifys mange integrationer giver redaktører mulighed for at koble indhold til ens side fra en tredjeparts side. Det er muligt at indlejre video-stream fra videotjenester på nettet på indholdssider. Man kan indsætte Borger.dk-artikler hvor de enkelte mikroartikler kan vises som accordions på siden. Kultunaut-integrationen giver mulighed for, at arrangementer vises direkte på kommunens hjemmeside, og at redaktøren selv har indflydelse på, hvad der vises.

  • Indholdsmoduler

   I Publify oprettes der et relevant antal sideskabeloner, der kan indeholde forskellige fleksible muligheder. Det er som eksempel Forside, Sektionssider, Indholdssider, Nyhedssider, Joblister, Høringer og afgørelser og Dagsordener og referater. Hvad der vises i Front end afklares med kommune i UX- og design-fasen. I back office bygges indholdet op i en kombination af fleksible elementer og hjælpeværktøjer tilrettet den enkelte sidetyper. Hjælpetekster og Lix-tæller assisterer redaktøren i indholdsoprettelsen, således at de kommer godt i mål.

  • Tilgængelighed

   Publify-løsninger leveres med færdige templates, som overholder W3C’s anbefalinger til valid HTML og CSS. Ud over at løsningen rent teknisk lever op til tilgængelighedsstandarderne, hjælper vi den enkelte webredaktør med at skabe indhold, der lever op til og overholder tilgængelighedsstandarderne. Dette sker i en kombination af hjælpetekster på de enkelte indholdselementer og funktionen Sideoptimering med overblik over indsatsområder en løbende status på optimeringen. Her guides og motiveres webredaktørerne til at skabe indhold, der er tilgængelighedsoptimeret.

  • Relationer

   For at undgå at løsningerne bygget i Publify sander til i indhold, har vi udviklet funktioner, således at redaktørerne kan se relationer imellem sider, imellem sider og globalt indhold og imellem sider og filer i mediebiblioteket. Senest har vi udviklet funktionen, således at den også dækker relationer imellem indholdssider og formularer.

  • Opmærkning af sider

   I tag manager sikres, at alle indholdssider og nyhedssider kan tagges, og ud fra disse tags kan systemet autogenere links til relateret indhold. Disse links kan, hvis det ønskes, dog altid manuelt overskrives eller tilføjes. Redaktører kan tilføje så mange tags, man ønsker. Der er i editoren indbygget auto complete, så man behøver ikke kende det eksakte navn på tagget.

   • Redaktørmoduler
   • Dashboard
   • Sikkerhed
   • Integrationer
   • Indholdsmodul
   • Tilgængelighed
   • Relationer
   • Opmærkning
  • Single sign-on med Active Directory

   Redaktørernes login til Publify CMS kan foregå med Single Sign On, hvor rettigheder for brugergrupper defineres i dialog med kommunen. Anvendelse af Single Sign on reducerer kommunens arbejde med vedligeholdelse af redaktør-adgange og GDPR.

  • Lokalt server setup

   Ønsker kommunen ikke at benytte Azure, kan Publify også hostes på kommunens egne miljøer. Her kan Kruso efter aftale assistere med alt fra opsætning, fejlsøgning og drift.