Publify webløsning

Med Publify får din kommune en gennemprøvet løsning, der rummer alle de værktøjer, som er vigtige på en kommunal hjemmeside. Publify er baseret på det brugervenlige Umbraco CMS, og tilfører et kommunespecifikt lag af funktionalitet. Det gælder blandt andet tilgængelighed, GDPR, nem administration, sikkerhed samt integration til borger.dk, ESDH-systemer og diverse jobportaler.

Brugergrænseflade

Ikke to kommuner er ens, når det kommer til visuelt udtryk og branding. Det gælder selvfølgelig også kommunens website. Derfor tilbyder Publify fuld designmæssig frihed i slutbrugergrænsefladen og på alle websitets moduler. I UI-designfasen sikrer vi, at styling-parametre som farvekontrast, fontvalg og struktur mv. lever op til alle gældende webtilgængelighedskriterier.

Brugeroplevelse

Moduler og skabeloner i Publify kommer som standard med et brugeroplevelseslag (UX), som følger praktikker for god usability i toneangivende softwares og borgerrettede digitale servicekoncepter. Disse koncepter brugertestes og raffineres løbende.

Publify moduler

Publify indeholder altid et basismodul med de sidetyper og funktioner, der er mest nødvendige for en kommune. Desuden kan der, på fordelagtige vilkår, tilkøbes en række standardmoduler, som er udviklet på baggrund af vores indsigt i kommunernes behov og i tæt samarbejde med vores Publify-kunder. Og der kommer løbende nye standardmoduler til.

Specialudvikling

Publify giver fuld frihed til al den specialudviklede funktionalitet, I måtte ønske. For selvom din kommune kommer langt med Publifys basismodul og standardmodulerne, så kan der selvfølgelig være særlige behov, som disse moduler ikke løser. 

Bygget på Umbraco

Publify er udviklet på det brugervenlige CMS, Umbraco, som er verdens førende Open Source Content Management System, bygget på den nyeste .NET (ASP.NET Core) teknologi. 

Umbraco tilbyder en intuitiv brugergrænseflade og en lang række avancerede funktioner og værktøjer, der på fornyende vis faciliterer enkel indholdsoptimering, tilgængelighed og overblik. Derudover er det brugervenlige design overskueligt og let at arbejde i. Også for den utrænede webredaktør. 

Med Umbraco får din kommune en meget fleksibel teknologi og en stor værktøjskasse til at udvikle de funktioner, kommunen har behov for. Samtidig er Umbraco et CMS, hvor det er nemt at tilpasse, opsætte og ændre design, så kommunen kan skabe og opretholde sin unikke visuelle identitet.

Hosting

Publify kan hostes i cloud, hvilket betyder, at behovet for interne kompetencer eller ressourcer til at håndtere hosting vil være et absolut minimum. I kan således fokusere på at skabe godt indhold på websitet, så jeres borgere og virksomheder får den bedst mulige betjening. 

Publify kan også hostes på kommunens eget servermiljø. Her kan vi efter aftale assistere med alt fra opsætning over fejlsøgning til drift.