Publify fællesskabet

For at kommunerne kan få mest ud af Publify, har vi etableret udviklingsfællesskabet, som kort sagt går ud på at deles om drifts- og udviklingsomkostninger, produktejerskabet samt praktiske erfaringer og gode ideer.

Sammen om digitalisering

For at kommunerne kan få maksimalt ud af deres respektive investering på webområdet, har vi etableret Publify-udviklingsfællesskabet, som kort sagt går ud på at deles om produktejerskabet, drifts- og udviklingsomkostninger samt praktiske erfaringer og gode ideer. Dette matcher tendensen på det kommunale marked, hvor det er god praksis inden for stort set alle softwares, enten at indgå i “indkøbsfællesskaber” eller efterstræbe at anvende standarder, som er udviklet specifikt til kommuner, og på den måde – enten direkte eller indirekte – stå sammen om digitalisering. Helt enkelt er fordelene meget tydelige: Digitaliseringen bliver både billigere og bedre, hvilket imødekommer både kommunernes budgetbegrænsninger og borgernes behov, fordi den velfungerende digitale service som regel baserer sig på veletablerede konventioner for brugeroplevelsen. Ved at arbejde sammen om at definere og investere i kvalitetsløsninger på webområdet synkroniserer Publify-medlemskommunerne sig ikke bare med konventionerne for god offentlig service på nettet. De er med til at skabe dem. 

Havn Hoppeborg Kronborg

Publify produktejer-gruppen

Publify-softwaren er derfor ikke blot udviklet til, men i lige så høj grad også af kommunerne. Som en del af fællesskabet har man et ligeværdigt medejerskab og medfølgende stemmeret for strategiske mål, initiativspor og den fælles drifts- og udviklingspulje for Publify. To gange årligt mødes gruppen med fokus på to centrale områder: 

  • Deling af viden med henblik på at arbejde langsigtet, smartere og mere økonomisk med digitalisering. 
  • Product ownership og ultimativ beslutningsmyndighed på de strategiske mål, initiativspor og den fælles drifts- og udviklingspulje for Publify. 

Det er helt op til jer selv i hvilket omfang i ønsker at deltage og være aktive i produktejer-gruppen.  

Design Uden Navn (1)